Forskarna har analyserat DNA från nästan en halv miljon människor och då hittat fem genvariationer som är vanligare hos homosexuella eller personer som attraheras/har sex med samma kön. Däremot finns det alltså inte en speciell gen som avgör en persons sexuella preferens, detta rapporterar Sveriges Radio.

– Den här studien, som är den första i sitt slag, har nu gediget kunna visa att det finns inga starka signaler. Det finns ingen ”gay-gen”, som tydligt skiljer personer som har samkönad sexuell preferens från övriga, säger Niklas Långström, forskare vid Karolinska institutet, till Sveriges Radio.

Studien publicerades i torsdags kväll i Science, en amerikansk fackvetenskaplig tidskrift.
Forskare har tidigare konstaterat att genetik spelar roll, men inte vilka gener det handlar om. Den här studien visar att variationerna är kopplade till luktsinne och till könshormoner. Men det finns mer forskning att göra kring ämnet, menar Niklas Långström.

– Man kanske vill gå vidare och undersöka hur de här mekanismerna ut. Vi har bara sett signaler som är kopplade till könshormon och luktsinne. Men hur de här mekanismerna ser ut, det behöver man ta reda på med andra typer av forskning, av människor och kanske också djur.

Varför vill man forska kring människors sexuella preferenser?

– Övergripande handlar det om att förstå människors sexualitet oavsett inriktning. En sådan här studie handlar egentligen att förstå mer om biologin bakom människans partnerval sexuellt.

Studien har gjorts av flera internationella forskare och de har använt DNA från två stora databaser i Storbritannien och USA. Men det svenska tvilling-registret har också visat sig vara viktigt och fungerat som en kontrollgrupp för att försäkra att studiens resultat håller.

– Det är viktigt när man gör sådana här studier och går ett fynd – ett resultat – att se om det håller när man undersöker i en grupp av mänskor i en annan miljö och med annan ålder. Och det visar sig att flera av de här fynden håller även med data från det svenska tvillingregistret, säger Niklas Långström.