På mindre än ett dygn har fler än 300 000 personer skrivit på en protestlista mot den nya lagen. Lagen förbjuder alla typer av sexuella relationer utanför äktenskapet i Indonesien, detta rapporterar The Guardian.

Senaste rapporter säger att president Joko Widodo meddelat att det kommer ske en fördröjning av lagen efter stora påtryckningar från folket.

Eftersom homosexuella ej får gifta sig berörs de av lagen i allra högsta grad. Lagen består av 628 paragrafer och gäller för alla som befinner sig i landet, även turister som är där på besök. Paragraferna påverkar även abortlagstiftningen och gör det straffbart att uttala sig kritiskt om presidenten.

Homosexuella relationer straffas med upp till ett års fängelse. Indonesien har världens största muslimska befolkning, men landet har haft en tolerant syn på kristna, hinduiska och buddhistiska minoriteter. På senare år har dock utvecklingen rört sig i en konservativ islamisk riktning.

Lagförslaget har mötts av kraftiga protester från människorättsorganisationer. Human rights watch uppmanar Indonesiens president Joko Widodo att göra om lagförslaget så att det lever upp till internationella avtal och överenskommelser. Idag är Indonesien det fjärde mest befolkade landet i världen med sina 250 miljoner invånare. Lagförslaget kommer gå igenom nästa vecka på tisdag.