Inför Pride 2017 frågade Karlstads kommun sina invånare om tips för att bli en bättre kommun för hbtq-personer. Tipsen resulterade i en nattklubb och permanent Pridedekoration i staden.

I augusti ställdes samma fråga och kommunen bad invånare lägga sina förslag i någon av de sex utplacerade regnbågsbrevlådorna. 75 personer svarade på enkäten, men brevlådorna fick också motta lappar med hat och hot.

– Den polarisering som vi upplever i samhället och som drabbar flera grupper slår igenom även i enkäten, säger Niklas Wikstöm (L) ordförande i Karlstads Mångfaldsforum som verkar för att öka förståelsen för minoritetsgrupper i staden.

– Två av de mycket hatiska kommentarer vi fått in är ” Döda bögarna” och ”Döda dom redan när dom e små”. Det blir mycket tydligt att vi behöver ta denna fråga på största allvar och arbeta vidare med den tillsammans. Vi behöver ha en bred ansats och arbeta tillsammans i hela Värmland. Vi kommer att ta initiativ till ett sådant samarbete.

I ett pressmeddelande skriver de också om de många positiva förslag de fått in samt beröm över deras engagemang i Prideparaden.

– Karlstads kommun har arbetat länge med frågorna och ligger högt i RFSL:s ranking över HBTQ vänliga kommuner. Att få positiv återkoppling sporrar oss att bli ännu bättre, säger Heiko Bubholz (MP) i Mångfaldsforum