Biskopar i den anglikanska kyrkan i Australien kommer inte överens när det kommer till gayäktenskap. Osämjan kommer efter Sydneys ärkebiskop uppmanade alla som stöttade samkönade äktenskap att lämna kyrkan, rapporterar The Guardian.

– Jag är rädd att stabiliteten i den anglikanska kyrkan i Australien skadas. Den här utvecklingen kan potentiellt förstöra vår gemenskap och försämra vårt samfund. Det här har jag påpekat flera gånger på den årliga nationella biskopskonferensen, men tyvärr utan någon effekt, säger Sydneys ärkebiskop Glenn Davies i ett tal och fortsätter.

– Min åsikt är att personer som vill ändra vår kyrkas lära istället borde starta en ny kyrka eller ansluta sig till en som mer överensstämmer med deras åsikter. Men förstör inte den anglikanska kyrkan.

Ärkebiskopar från västra Australien, Queensland och Victoria håller däremot inte med Davies.

– Den anglikanska kyrkan i södra Queensland är av en annan åsikt. Vi vill vara en välkomnande och trygg kyrka för alla och tillsammans arbeta oss igenom de visserligen komplexa frågorna där personer har olika åsikter.

– Guds alla barn är välkomna och bekräftade i den anglikanska kyrkan i södra Queensland och ingen ska ombeds att gå.