2018 anmäldes hela 37 % fler hatbrott med sexuell läggning som motiv än 2017. Det är den kategori hatbrott som har ökat näst mest. Störst ökning anmälda hatbrott begicks med antisemitiskt motiv som ökade med hela 53 %.

– Ökningen av antalet brott med identifierat hatbrottsmotiv 2018 består till största delen av en ökning av polisanmälningar som rör hets mot folkgrupp. En stor del av anmälningarna är ett resultat av olika aktörers arbete med att uppmärksamma hatbrott på nätet, säger Nina Forselius som är utredare på BRÅ.

Av den totala delen hatbrott som anmäls i Sverige är främlingsfientliga och rasistiska motiv överlägset störst med 69 %. Även i den här aspekten är hatbrott mot hbtq-personer näst störst och uppgår till 11 %.

Statistiken visar inte hur många hatbrott som faktiskt har begåtts utan tar endast upp de som har polisanmälts.