I September 2019 släppte EU den nya EU-barometern som visar hur de olika EU-länderna ser på hbtq-personer. En av frågorna som ställdes var huruvida homosexuella personer skulle ha samma rättigheter som heterosexuella. Slovenien fick en bottenplacering där endast en tredjedel tyckte att homosexuella förtjänade samma rättigheter som övriga befolkningen. Bland svenskarna blev det ett betydligt mer upplyftande resultat när hela 98 % svarade att homo- och bisexuella visst förtjänade lika rättigheter.

På frågan om homosexuella ska få gifta sig eller inte är Sverige också det land med bäst resultat. Bulgarien har sämst resultat i den här undersökningen, där mindre än en fjärdedel av befolkningen tycker att det är okej med samkönade äktenskap.

Sverige är också det land som har mest positivt syn på  samkönade relationer. Svenskarna ser däremot hellre två kvinnor kyssa varandra på stan än två män.

När det kommer till Sveriges syn på transpersoner blir resultatet inte lika positivt. På frågan om huruvida transpersoner ska kunna ändra sitt juridiska kön för att matcha deras könsidentitet så svarar 22 % nej och 9 % att de inte har en åsikt. I den här frågan har Spanien det bästa resultatet bland länderna.

I frågan om det skulle kännas bekvämt att jobba med en transperson så visar Sverige ett högt resultat. Men ett lägre på frågan om det skulle kännas bekvämt om ens barn var i ett förhållande med en transperson.

Sverige får dock det bästa resultatet i frågan om huruvida undervisningen i skolan ska innehålla information om transpersoner, samma sak gäller information kring sexualitet och intersexualitet.