South Asian Pride är en plattform för sydasiatiska hbtq-personer som startades i Stockholm, januari 2018. I Indien legaliserades homosexualitet 2018 men det är fortfarande förbjudet i resten av Sydasien. Där lever hbtq-personer i förtryck, och South Asian Pride menar att det även gäller hbtq-personer med sydasiatiskt ursprung i Sverige. Det vill gruppen nu ändra på.

Gruppens mål är att uppmuntra och inspirera sydasiatiska queerpersoner samt att försöka sprida budskapet till deras föräldrar att homosexualitet är okej. De vill också öka medvetenheten i Sydasien kring homosexualitet där det i många länder är förbjudet i lag och där man som hbtq-person riskerar livet på grund av sin sexualitet.

Grundarna till gruppen märkte att det saknades en synlig plattform för sydasiatiska hbtq-personer i Sverige och att de, likt hbtq-personerna i södra Asien, lever under svåra förhållanden där deras familjer inte stödjer deras rättigheter av konservativa skäl. De bestämde sig därför för att försöka ändra på detta genom att starta South Asian Pride.

– Vi vill inkludera alla i vår grupp, även straighta, och skapa harmoni för dem som har det svårt. Vi vill vara en trygg plats för alla som söker en trygg plattform, säger medlemmen Asheque till QX.

Gruppens mål är att uppmuntra och inspirera sydasiatiska queerpersoner samt att försöka sprida budskapet till deras föräldrar att homosexualitet är okej. De vill också öka medvetenheten i Sydasien kring homosexualitet som för tillfället är förbjudet i lag och där man som hbtq-person riskerar livet på grund av sin sexualitet.

För att sprida medvetenhet i Sverige så har gruppen bland annat haft ett samarbete med Svenska institutet där de låtit unga sydasiatiska hbtq-aktivister föreläsa kring homosexualitet i södra Asien. De medverkade också i Stockholms Pride-parad där de fick mycket uppmärksamhet och bra respons med många som anslöt sig till gruppen.För sin plattform så vann gruppen RFSLs regnbågspris 2019.

– Att vinna priset kändes otroligt. Det betydde mycket för oss och den andra generationen svenskar med sydasiatiskt ursprung, vi förstod att om man kämpar för något bra och viktigt i det svenska samhället så uppmärksammas det till slut, säger Asheque.