RFSLs tanke med Seniorprojektet är att engagera den äldre delen av hbtqi-communityt genom att erbjuda dem sociala mötesplatser att kunna träffas och nätverka på. RFSL vill också hjälpa till genom att samla in kunskap om vilka behov, utmaningar och önskemål som finns för hbtqi-seniorer.

Varför tror du att ensamhet är vanligare bland äldre hbtqi-personer?

– Jag tror att det beror på att homosexuella blev sedda som psykiskt sjuka förr i tiden och att det blev tabubelagd för oss att vara öppna med vår sexualitet, säger Pell Uno Larsson som är hbtqi-senior och styrelseledamot i RFSL.

– Vi blev infödda i en kultur utan öppenhet för homosexuella där vi blev tvungna att leva “dubbelliv” för att dölja vår sexualitet men samtidigt få utlopp för den. Det har färgat oss livet ut och straighta personer har aldrig haft förståelse för det. 

– Det märks fortfarande idag hur det är tabubelagt att vara homosexuell bland äldre, troligtvis för att det ännu inte har blivit norm for oss. Vi hbtqi-seniorer har svårare att öppna upp oss för andra äldre och det är därför vi blir ensamma.

Vad hoppas att du att Seniorprojektet ska göra för hbtqi-seniorer?

– Jag hoppas på en hälsosam miljö där det ska finnas en öppen gemenskap för oss att träffas, berätta om våra livshistorier och kunna finna stöd hos varandra.

Läs med om RFSL:s seniorprojekt här!