Nyligen kom det fram att Sverigedemokraternas partistyrelse vill inskränka möjligheten för kommuner och offentliga institutioner att hissa regnbågsflaggan. Partiet har länge drivit en homofob politik och det snarare bekräftar än förvånar vår uppfattning om Sverigedemokraterna. Det som oroar desto mer är att M och KD väljer att gå samma väg. Det står nu tydligt att Sverige har ett nytt, tydligt högerkonservativt block i politiken.

Det finns visserligen respektabla röster inom M och KD som tydligt tar avstånd från lokala moderaters markering mot regnbågsflaggning på kommunala byggnader, men partierna döljer inte längre att de vill bilda en regering tillsammans med Sverigedemokraterna. Med tanke på att det snarare är dessa två som blir stödparti åt Sverigedemokraterna än tvärtom är det en berättigad fråga hur M och KD nationellt ställer sig i frågan. Kan en då verkligen på allvar lita på att M och KD inte kompromissar bort en sådan symbolisk och viktig handling om de tillsammans med SD bildar regering år 2022?

Så sent som förra vecka yttrade Kristdemokraternas Magnus Kolsjö att kommuner och myndigheter inte bör gå i prideparader. Sedan tidigare vet vi att det är på grund av M och KD lokalt i Sölvesborg som Sverigedemokraterna drivit igenom en ny ”flaggpolicy” som innebär ett förbud mot att hissa flaggan på kommunala institutioner. Hur M och KD agerar lokalt – och tystnaden från de högerkonservativa partiledningarna – indikerar att de är beredda att göra ganska långtgående kompromisser.

För mig och mina partivänner är det en självklarhet att alla kommuner aktivt ska främja grundläggande fri- och rättigheter. Arbeta för inkludering, mot homofobi och mot diskriminering. En enkel men betydande del i att uppmärksamma detta arbete sker genom att hissa regnbågsflaggan. Det är ett tydligt uttryck för att kommuner tar ställning för alla människors lika värde, samtidigt som det blir en tydlig signal om att frågan tas på allvar. I en tid när HBTQ+personers rättigheter fortfarande kränks borde det vara det minsta en gör.

När Sverigedemokraternas partiledning kraftigt vill begränsa möjligheten att visa solidaritet för oss HBTQ+personer är det en markering mot det arbete som bedrivs att stärka våra rättigheter. När moderater och kristdemokrater lägger sig platta för SD:s HBTQ+fientliga agenda, måste vi ställa dessa högerpartier till svars.

För självklart ska arbetet för HBTQ+personers rättigheter inte enbart bedrivas och uppmärksammas i Stockholm. Minst lika viktigt är det att vi uppmärksammar arbetet i alla landets 290 kommuner, oavsett om kommunen ifråga heter Sölvesborg, Stockholm eller Sorsele.

Daniel Andersson (S)