Som första kyrka i Sverige har S:t Pauli kyrkan valt att hänga konstnären Elisabeth Ohlson Wallins tavla ”Paradiset” vid altaret. Under gårdagens första adventsgudstjänst avtäcktes den till fullsatt hus.

­– Tavlan visar att guds kärlek omfattar alla människor, att alla människor är skapade till guds avbild. Där ingår också att människor är skapade till att älska andra människor av samma kön, säger prästen Helena Myrstener till SVT Nyheter.

Tidigare skänkte Ohlson Wallin tavlan till Skara domkyrka, men där hängdes den aldrig efter att kyrkorådet bedömde att den var för politisk. Till SVT Nyheter säger hon att hon är glad att tavlan hamnat i Malmö eftersom staden representerar mångfald.

På Twitter hörs däremot inte lika positiva röster. Bland annat menar en att Malmö nu går att likna med ”Sodom och Gomorra” – två bibliska städer som dränkts i eld och svavel på grund av boendes bottenlösa syndande.