Inter-American Court of Human Rights (IACHR) fick i uppdrag av Costa Ricas regering att bedöma om landet är skyldig att utöka äganderätt till samkönade par.

IACHR kom tillbaka med en dom som lyder att Costa Rica måste ge samkönade par tillgång till samtliga rättigheter tillgängliga till olikkönade par.

Regeringen hade också bett om ett utlåtande gällande huruvida transpersoner borde få ändra sitt namn och juridiska kön, vilket IACHR bedömde att landet måste göra möjligt.