Svenska Kyrkan i Luleå har tagit tydlig ställning mot konfirmationsprästen som sa till konfirmander att homosexualitet är fel.

– Inom den världsvida kristenheten är min åsikt vanlig, men kanske inte lika mycket i delar av svenska kyrkan, skrev prästen i sitt försvar.

Prästen avkragades men har överklagat domkapitlets beslut. Till SVT Nyheter försvarade biskop Åsa Nyström beslutet att sparka konfirmationsprästen.

– Prästen har brutit mot svenska kyrkans beslut från 2005 att inte fördöma homosexuella personer eller skuldbelägga den sexuella orienteringen. Varje människa är skapad till Guds avbild på det sätt han är skapad.

Men i ny intervju med SVT Nyheter varnar den sparkade prästens advokat Andreas Stenkar Karlgren om att präster kommer att fly från Svenska Kyrkan om de inte får ta ställning mot samkönade par.

– Om alla präster vid alla tillfällen ska redovisa hela kyrkans teologiska bredd när det gäller synen på samkönade par så faller det på sin egen orimlighet, säger han till SVT.