I ett känslosamt inlägg på Reinerts sociala medier berättade maken Tom Reinert om det plötsliga dödsfall.

– Jag är förkrossad. Som många av er vet så gick min make Sean bort i fredags kväll. Jag försöker fortfarande förstå vad det var som hände den kvällen. När jag kom hem från jobbet i fredags kväll hittade jag Sean livlös på golvet.

Vidare berättar han att han försökte återuppliva sin make utan framgång. De hade båda gjort sin årliga hälsokontroll ett par veckor tidigare som visat att Seans hälsa var god.

En önskan som Sean hade var att hans organ skulle doneras till behövande vid hans död. Men den önskan gick inte i uppfyllelse på grund av att han var sexuellt aktiv.

Efter dödsfallet kontaktades maken Tom av sjukhusets organdonationsprogram där Sean registrerat sig som donator i deras register. Han fick svara på en rad frågor om makens liv och hälsa. På frågan om maken var en sexuellt aktiv homosexuell man svarade Tom ja, och där tog det stopp.

– Sean var inte hiv-positiv och hade inte några könssjukdomar. Men på grund av att han var en homosexuell man som levde i USA 2020 nekades hans sista önskan om att få chans att rädda andras liv med sina organ. Staten riskerar hellre att de som köar för organ dör i väntan än att ge dem Seans organ. Som hans make gör det mig illamående och fruktansvärt arg, skriver Tom Reinert.

Liknande regler i Sverige

I Sverige råder liknande regler för organdonation som i USA. Alla kan anmäla sitt intresse för att donera sina organ, och det finns ingen begränsning som säger att till exempel homosexuella män inte får bli organdonatorer.

Det som däremot kan göra att organ nekas är ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot överföring av smitta vid transplantation av organ och vävnad (SOSFS 1994:4)”. Som menar att en tillsynes frisk person kan vara bärare av smittämnen som till exempel hiv, hepatit b och c med flera.

Den avlidne personen med önskan om att donera sina organ prövas mot Socialstyrelsens riktlinjer, och om personen kan ha utsatts för till exempel hivsmitta enligt riktlinjerna genom att till exempel vara en man som har sex med män kan organen nekas.