Idag tog socialutskottet beslut i två viktiga hbtq-frågor sprungna ur motioner signerade bland andra Liberalernas Barbro Westerholm.

Den första gäller smittskyddslagen och informationsplikten för personer med hiv. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns det idag ingen risk för hiv-överföring genom vaginalt eller analt samlag med en hivsmittat person som har en välinställd behandling. Därför har socialutskottet idag föreslagit att riksdagen ställer sig bakom motionen att se över smittskyddslagen och informationsplikten.

Det andra beslutet gäller psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Socialutskottet ställer sig bakom motionen att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att arbeta med förebyggande insatser som främjar hbtq-personers psykiska hälsa.

Barbro Westerholm (L)

När QX når Barbro Westerholm på telefon säger hon att det här är en glad dag i politiken.

– Det här har betydelse för att visa att välbehandlade hivsmittade personer inte smittar och därför ska de heller inte behöva berätta att de en gång blivit hivsmittade. Man ska inte tvingas ta upp den här frågan.

– Det andra beslutet, att regeringen ska ge lämplig myndighet i uppdrag att hitta förebyggande insatser som främjar hbtq-personer psykiska hälsa är också väldigt viktigt. För det är i de förebyggande insatserna som också kampen mot homofobi ligger, eftersom just homofobi är en viktig orsak för hbtq-personer psykiska ohälsa.

Sverigedemokraterna tyckte inte att det var en bra idé att se över smittskyddslagen gällande hiv. Hur ser du på det? 

– De förstår ju inte vad det här handlar om helt enkelt. Vi ska inte ha hindrande bestämmelser som inte fyller någon funktion längre. Folkhälsomyndigheten är väldigt tydlig med att informationsplikten inte längre har någon grund.

Vad händer nu? 

– Nu går det till regeringen och jag ser inte att det är nödvändigt för regeringen att tillsätta en utredning eftersom Folkhälsomyndigheten redan har gjort det. Sen får vi se om det behövs ett riksdagsbeslut. Det här är inget komplicerat utredande, men när det kan bli klart vet jag inte.

Varför brinner du för att ta bort informationsplikten vid hiv? 

– När jag stod där på Socialstyrelsens trappa, under de två månader som det tog för att lagligen stryka sjukdomsbegreppet för homosexuella, så lärde jag mig så mycket om hbtq-personer situation. Det fortsatte under utredningen om partnerskap och i andra sammanhang. Så när jag snavar över problem av den här typen och har möjlighet att göra något åt det, då är det min skyldighet att göra det. Allt som är kopplat till diskriminering av någon form försöker jag ta mig an.

När tror du att vi har en modern smittskyddslag för hiv? 

– Det vågar jag inte säga men det här bör gå ganska fort.

Så ikväll firar du? 

Ja absolut.