I Vietnam finns lagar ämnade att skydda hbtq-personer mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Men enligt en ny rapport från Human Rights Watch (HRW) hittar inte dessa lagar in i skolsystemet, vilket DN också har rapporterat om.

Problemet spårar HRW till att landet inte har några bestämmelser om sexualundervisning. Varken om huruvida elever överhuvudtaget ska få undervisning i ämnet eller hur den i så fall ska se ut.

Det har lett till att skolor tar saken i egna händer och bland annat lär elever att homosexualitet är en psykisk sjukdom som går att bota.

Enligt rapporten leder den felaktiga utbildningen och negativa inställningen mot homosexualitet till att hbtq-barn och ungdomar känner en stor press att låtsas vara heterosexuella samtidigt som de utsätts för mobbing, våld och trakasserier.

Läs hela rapporten från HRW här.