Att få hiv idag är inte en dödsdom. I Sverige finns tillgång till effektiv medicinering vilket innebär att man med en fungerande behandling varken kan överföra hiv till andra vid till exempel oskyddat sex eller från mamma till foster vid en graviditet. En person som testat positivt för hiv kan alltså leva ett långt och välmående liv. Men trots behandlingens effektivitet kan den inte ”bota” hiv utan kräver livslång medicinering.

Nu träder Adam Castillejo fram som den andra personen någonsin att faktiskt botas från hiv – tack vare en behandling för en helt annan åkomma.

– Det här är en unik position att vara i, därför vill jag vara en ambassadör för hopp, säger han till The New York Times som han först gick ut med sin identitet till.

Den 40-årige Londonbon diagnostiserades som hivpositiv år 2003. Nio år senare kom beskedet att Castillejo fått lymfkörtelcancer som behandlades med cellgifter. Fyra år senare visade det sig att han även behövde genomgå en stamcellstransplantation för att bli kvitt cancern, rapporterar BBC News.

Transplantationen gjordes med stamceller från en donator som har en ovanlig hiv-resistens tack vare en mutation i en av kroppens receptorer som kallas CCR5 receptor. Efter transplantationen som gjordes år 2016 består 99 procent av Castillejos stamceller av donatorns immuna celler. Efter transplantationen kunde han därför sluta ta sina mediciner mot hiv och har nu varit virusfri i över 30 månader.

Den första personen i världen att botas från hiv var en man i Berlin som fick samma behandling som Castillejo redan 2011.

Till BBC berättar Cambridge-forskaren Ravindra Kumar Gupta att behandlingen dock inte är aktuell för att behandla hivpositiva, trots den bevisade effektiviteten.

– Det är viktigt att förstå att den här botande behandlingen betraktas som en högrisk-behandling som endast bör användas som en sista utväg för hivpositiva patienter som också har livshotande hematologiska maligniteter (cancer). Därför är inte det här en behandling som kommer erbjudas hivpositiva patienter som har en välfungerande behandling.