Till följd av den rådande coronakrisen meddelar nu RFSL att de står inför stora ekonomiska svårigheter. Till QX berättar förbundsordföranden Deidre Palacios att verksamhet för bland andra hbtqi-asylsökanden drabbas hårt.

QX och RFSL erbjuder nu ett kombo-erbjudande där du både får en årsprenumeration av tidningen QX samt medlemskap i RFSL för år 2020 för endast 390 kronor .

Varför har RFSL:s ekonomi drabbats av coronapandemin?

– Akut handlar det om att RFSL som organisation drabbas hårt ekonomiskt på grund av uteblivna intäkter för hbtqi-certifieringar och andra utbildningar. Vår utbildningsverksamhet finansierar andra livsviktiga delar av verksamheten, till exempel vårt arbete med asylfrågor.

Hur påverkar det verksamheten praktiskt?

– Delar av vår verksamhet kan behöva läggas ner och medarbetare kan förlora jobb. Vår utbildningsverksamhet skadas enormt. RFSL kan komma att få det mycket svårare att sprida kunskap i samhället och vara en stark röst för hbtqi-personer. Vi får det svårare att vara en medlemsorganisation med egna prioriteringar och att driva frågor för olika målgrupper som det inte finns olika typer av offentligt stöd till.

Är organisationens överlevnad hotad?

– Kritiska delar av vår föreningsverksamhet och det som är grunden till RFSL är hotad, men vi har fortfarande finansiering för olika projekt. Det politiska arbetet för hbtqi-personers rättigheter är hotat, liksom social verksamhet, stöd till asylsökande hbtqi-personer och andra grupper.

Vad behöver ni nu för att klara er genom krisen?

– RFSL arbetar nu under extraordinära förutsättningar och behöver extraordinära insatser för att kunna fortsätta försvara hbtqi-personers rättigheter. Vi behöver att de som stöttar kampen för hbtqi-personers rättigheter visar solidaritet i detta allvarliga läge, det gäller både regering, organisationer och individer. Vi behöver fler medlemmar, fler månadsgivare men även större bidrag.

– RFSL står nu inför den allvarligaste ekonomiska krisen på många år.