Sverige åthutat av FN-kommitté

Sverige har brutit mot FNs konvention om civila och politiska rättigheter. Det slår FN-organet Human rights Committee, som är satt att övervaka efterlevnaden av konventionen, fast i ett utslag från i slutet av november.
Kritiken mot Sverige rör en flyktig från Afghanistan som nekats asyl i landet, återsänts till sitt hemland och som nu lever gömd, tvingad att ständigt flytta för att inte riskera dödsstraff.
På RFSL, där Stig-Åke Petersson hjälp mannen då han 2008 la in om en sista asylansökan där hans bisexualitet togs upp, är man idag nöjd med den hårda kritiken från FN-kommittén och konstaterar att Sverige nu måste erbjuda mannen en fristad.
– Jag utgår från att han nu vill försöka ta sig hit, säger Stig-Åke Petersson som berättar att frågat drivits av Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.
Mannen sökte asyl som politisk flykting 2002. Han angav då förföljelse på grund av politiskt engagemang som skäl för sin asylansökan. Efter avslag och beslut om tillfälligt uppehållstillstånd på grund av det osäkra läget i Afghanistan, kom han så i samband med att han för fjärde gången överklagat utvisningsbeslut i oktober 2008 med den nya informationen att han är bisexuell. Migrationsdomstolen konstaterar att situationen för homo- bisexuella i Afghanistan är sådana att skydd skall ges, men man understryker att individuell prövning görs och ifrågasätter mannens uppgifter eftersom de kommer så sent i processen. Migrationsdomstolen ansåg dessutom att han inte angivit trovärdig förklaring till att han under sex år i Sverige inte tidigare har nämnt sin bisexualitet som asylskäl. Och man anser att den asylsökande inte kunnat bevisa att han specifikt är utsatt för risk på grund av att han är bisexuell när han återvänder.
Från FN-kommitténs sida konstateras att stater inte får utsätta individer för risk om tortyr, grym, inhuman eller kränkande behandling då de förvisas till ett annat land.
FN-kommittén knäpper Migrationsdomstolen på näsan och påpekar att det är statens ansvar, inte den asylsökande, att utvärdera riskerna vid en avvisning. Man menar att Sverige genom utvisningen bryter mot två paragrafer i konventionen om civila och politiska rättigheter när man, trots att man känner till Afghanistans lagar kring homosexualitet, utvisar en bisexuell person dit.
I och med beslutet så kan mannen återvända till Sverige.
– Det här är ju ett fantastiskt utslag av kommittén och visar på nytt på de brister som finns i den svenska behandlingen av hbt-flyktingar, säger Stig-Åke Petersson. Det var ju bara för några månader sedan som Sverige också fälldes av FN:s kommitté mot tortyr när det gäller en hbt-flykting från Bangladesh.

FNs konvention om civila och politiska rättigheter


Ladda ner senaste Nytt om HBT-Flyktingar som PDF