I onsdags träffade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (mp) och statssekreteraren i Justitiedepartmentet Oskar Magnusson polisen – bland andra Christian Frödén som är gruppchef på Människohandelssektionen i Stockholm – för att sätta sig in hur de arbetar med pojkar och hbtq-personer som är utsatta för prostitution och människohandel. QX kontaktade Åsa Lindhagen efter mötet för att höra vad polisen hade att berätta.

– Det är viktigt att ha en dialog med polisen både kring denna och andra frågor, exempelvis kvinnor som utsätts för prostitution och människohandel, mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och mycket annat. Det här är frågor polisen tycker är viktiga, och jag tycker det är jätteviktigt att alltid ha med hbtq-perspektivet när det gäller dessa och andra jämställdhetsfrågor, säger Åsa Lindhagen till QX.

Berättade polisen något om hur omfattande människohandeln och prostitutionen är när det gäller hbtq-personer?

– Det är något som är svårt att få en exakt bild av, och därför gav regeringen i höstas Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att göra en kartläggning av hur prostitutionen och människohandeln ser ut, och som ska vara klar i januari 2021. Det vi vet sedan tidigare är att mycket av den här verksamheten har flyttat ut på internet, och att det finns ett stort mörkertal. När sexköpslagen utvärderades senast kom man fram till att prostitutionen inte minskat, men inte heller ökat som i andra länder. Men vi behöver mer och nyare kunskap. Debatten kring sexköp som blossat upp de senaste veckorna har gjort att allmänheten fått upp ögonen för de här frågorna och är mer på sin vakt, och nu i större utsträckning anmäler till polisen om de exempelvis misstänker prostitution i en grannlägenhet. Här måste vi alla i samhället hjälpas åt.

Vad fick du annars veta av polisen rörande detta?

– De berättade bland annat att det finns en extra utsatthet bland ensamkommande flyktingar, en grupp där det ju också finns hbtq-personer. Vi fick också reda på att det inte alltid rör sig om prostitution mot pengar, utan att det också kan röra sig av andra typer av ersättningar som bostad och mat, och så kallad ”sugardejting”. Man kan också dras in i prostitution om man som ung hbtq-person, och kanske ännu inte är öppen med sin läggning, söker sig till nya nätverk och där träffar människor som inte vill en väl. Det kan vara många olika skäl till att man hamnar i den här utsattheten.

Betyder det faktum att de som säljer sex kan få betalt på andra sätt än pengar att det finns en gråzon vad som är lagligt och inte?

– Det är ju inte lagligt med sex mot ersättning, men exakt hur juridiken ser ut och hur rättssystemet behandlar de här frågorna skulle jag behöva gräva mer i för att kunna ge ett bra svar. Men polisen jobbar ju med dessa frågor hela tiden, ser problematiken och hur man kan dras in i prostitution på olika sätt.

QX har varit i kontakt med RFSL Ungdoms verksamhet Pegasus, som arbetar med stöd för unga hbtq-personer i prostitution, och fick veta att du ska möta dem om ett par veckor.

– Ja, det stämmer att vi har ett möte inplanerat hos Pegasus senare i juni, och det ska bli jätteintressant att höra mer om deras verksamhet och ta del av den kunskap de sitter på. Det är viktigt att ha en nära dialog med civilsamhället som har en väldigt viktig uppgift när det gäller att stötta utsatta personer. Här måste vi politiker hela tiden flytta fram våra positioner och ge förutsättningar till myndigheter och civilsamhälle. Det är viktigt att vi politiker är engagerade. Vi ska inte hala regnbågsflaggor i det här landet, vi ska hissa fler!