HD:s beslut stod klart under måndagen och betyder utökat skydd för miljontals yrkesutövande HBTQ-personer över hela USA.

Beslutet är ett bakslag för Trump-administrationen som hävdat att den del av medborgarrättslagen som förbjuder diskriminering baserad på könstillhörighet, inte ska innefatta könsidentitet eller sexuell läggning.  Men Högsta Domstolen gick alltså emot Trump.

Beslutet fattades av nytillträdde domaren Neil Gorsuch och chefsdomare John Roberts som tillsammans med domstolens fyra liberala domare fattade det regnbågsviktiga beslutet. Högsta Domstolens uppgift var att ta ställning till en medborgarrättslag från 1964 som förbjuder arbetsgivare att diskriminera anställda på grund av kön, ras, religion och ursprung, och se om den även skulle omfatta HBTQ-personer. Och svaret blev alltså ja. De flesta amerikanska delstater har lagar som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning, men den här domen ger nu skydd för hbtq-personer i resten av landet.

HBTQ-communityt består av uppskattningsvis en miljon människor som identifierar sig som trans och 7.1 miljoner som är lesbiska, bögar eller bi, enligt en undersökning UCLA’s Williams Institute gjort.