Totalt står SD för en tredjedel av de sexualpolitiska initiativen på lokal och regional nivå. Anledningen till den höga aktiviteten är för att partiet motsätter sig frågor om bland annat hbtq-certifiering, genuspedagogik, adoption och Pride. Detta visar en kartläggning av svenska kommuner och regioner.

Sexuell läggning och genuspedagogik har under flera år varit en profilfråga för SD. Tidigare har det handlat om att “inte försköna den homosexuella livsstilen”. Idag handlar det bland annat om att kommuner inte ska ha Prideflagga, då de anser att det är en politisk symbol, och hbtq-certifiering.

De frågor som SD engagerar sig allra mest i är genuspedagogik i förskolan, frågor kopplade till ett hedersbegrepp, bidrag till föreningar, HBTQ-kompetens/certifiering, regnbågsflaggan, Pride, aborter och slöjförbud.

Sammanställningen visar att partiet är som allra mest aktiva där de har störst folkligt stöd. Även om de är mer passiva i kommuner där de inte har det, är det fortsatt samma frågor de engagerar sig mest i.

Vänsterpartiet är näst mest aktiva av alla partier med att lyfta HBTQ-frågor, genus- och jämställdhetsfrågor. Dock på ett motsatt sätt jämfört med SD.

Underlaget har samlats in under 2019 och kommer bland annat från kommunfullmäktige, kommunstyrelser, motioner, nämnder, medborgarförslag i samtliga Sveriges kommuner. En del av underlaget kommer också från partiernas partiprogram. Det gjordes av Acta Publica på uppdrag av RFSU.

SD svarar i en debattartikel

I en debattartikel i Aftonbladet menar dock Bo Broman, riksdagsledamot (SD), Jörgen Fogelklou, kommunalråd Göteborg (SD), Johan Nissinen, f.d. riksdagsledamot, politisk rådgivare i EU-parlamentet (SD), Tapani Juntunen, gruppledare Skärholmens stadsdelsnämnd (SD) att SD står för jämställdhet på riktigt. De vill inte “slösa pengar på hbtq-certifieringar” för att offentliga verksamheter ska finnas där för alla medborgare, oavsett sexuell läggning.

De hänvisar också till sitt partiprogram, som inte varit tillgängligt sedan februari 2020, att de står upp för att människor ska ha rätt att följa sina hjärtan. De menar att till skillnad från RFSU, så behandlar SD alla lika, oavsett val av partner.

I debattartikeln nämner de också Pride och regnbågsflaggan. De beskriver dessa som tidigare viktiga symboler. Men då de känner sig exkluderade och menar att Pride i mångt och mycket diskriminerar så anser de att Pridearrangemang inte bör få något statligt stöd.