Ett tillägg i familjelagen som skulle innebära att transpersoner eventuellt inte kommer kunna gifta sig eller skaffa barn. Dessutom berör tillägget ett förbud mot samkönade äktenskap, något som HRW menar är helt överflödigt.

Som lagarna ser ut i Ryssland nu har transpersoner möjlighet att ändra sitt juridiska kön om de genomför psykologisk undersökning och vissa medicinska ingrepp. Förslaget som lämnats in till parlamentet skulle innebära att en person måste ha det kön som denne tilldelats vid födsel. HRW menar att detta strider mot mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen, där Ryssland är medlemmar.

– Det här tillägget i familjelagen är medvetet tillbakagående och skadligt. Att medvetet bygga upp mer murar vad gäller att byta juridiskt kön, är att försvåra och förminska en redan väldigt utsatt grupp, säger Graeme Reid, ansvarig för hbtq-rättigheter på HRW.

Om nu förslaget om att förbjuda samkönade äktenskap skulle gå igenom, ställer det till ytterligare problem för transpersoner. Om de inte har möjlighet att ändra sitt juridiska kön, och vill gifta sig som ett heterosexuellt par, kommer det inte vara möjligt eftersom transpersonen då fortfarande har sitt juridiska kön från födsel.

Rysslands regering har under en lång tid velat stärka ”traditionella familjevärderingar”, och det här förslaget anses vara en del som ska bidra till det. Sedan 2013 är det olagligt att porträttera samkönade relationer som normalt på offentliga platser och i närheten av barn.