Den 36-åriga mannen är i nuläget helt fri från hiv, efter att tagit en blandning av läkemedel, något som Ottar skrivit om.  Tidigare har har två personer blivit botade från hiv, men det har båda gångerna skett genom benmärgstransplantationer där donatorerna varit helt hiv-fria.

Mannen, som är från Brasilien, fick sin hiv-diagnos 2012 och hade några månader senare påbörjat sin hiv-behandling. 2016 deltog han i en klinisk studie vid Universidade Federal de São Paulo som innebar att han skulle ta ytterligare antiretrovirala läkemedel. Studien avslutades efter 48 veckor och han återgick till sin vanliga hiv-behandling, men som han avslutade helt och hållet i mars 2019.

Anledningen är att det inte gick att hitta några spår av hiv i blodet, alls. Han har nu regelbundet besökt universitet, som är ett Brasiliens mest prestigefyllda forskningsinstitut, för att lämna in blodprover. Enligt universitet finns det inga spår av hiv-smitta i mannens blod, men han har inte utvecklat antikroppar.

Bland hiv-patienter som har en så kallad välinställd hiv-handling är virusnivån såpass låg att man inte kan föra smittan vidare, men slutar man ta sina mediciner ökar virusnivåerna och smittan kommer alltid tillbaka. Hiv-viruset gömmer sig i reservoarer i kroppen och man tror att de två preparaten som användes i studien, maravirok och nikotinamid, har lurat ut viruset som sedan förstörts av andra läkemedel.

Om så är fallet skulle det innebära att detta är första gången som en hiv-patient botas från viruset med enbart läkemedel.

Resultatet har mötts av kritik

Studien har dock fått kritik av flera anledningar. Dels har man aldrig tidigare lyckats uppnå så långvariga resultat. Läkemedlet nikotinamid har används i tidigare studier men utan samma effekt. Studien hade fem deltagare, men bara en är fri från smitta. Dessutom finns en möjlighet att patienten i hemlighet fortsatte sin ursprungliga hiv-behandling vilket innebär att blodet måste testas för antiretroviala läkemedel.

Det viktiga i det här stadiet är att provsvaren från mannen godkänns av utomstående aktörer. Forskarna har erbjudit att skicka prover för testning till oberoende laboratorier. Men även om resultaten skulle stämma, menar kritikerna att det finns inget som garanterar att mannen blivit fri från hiv genom just den kombinationen av läkemedel.

Men vad många hoppas på är att oavsett hur det har gått till, så ska detta vara ytterligare ett steg mot att stoppa viruset.