När Isabella Lövin i slutet av augusti meddelade att hon kommer sluta verka inom politiken, sa Åsa Lindhagen att hon var intresserad av positionen.
– 
Det är med stor respekt jag bestämt mig för detta. Jag tror det är ett av de tuffaste politiska uppdrag man kan ha.

Åsa säger att hon aldrig haft en egentlig plan vart hon ska, utan att det ena har lett till det andra. Hon säger att hon alltid kämpat för att bygga ett bättre samhälle och genom politiken har hon haft möjligheten att göra det.

Om hon skulle bli språkrör, kommer hon bli den första öppna hbtq-partiledaren. Det i sig gör henne givetvis inte till en bättre politiker, men för representation och mångfald skulle det vara ett kliv i rätt riktning.

Hur tycker du att det är när det blir fokus på att du är hbtq?
– 
Det är jätteviktigt för mig att man ska kunna leva sitt liv som man är. Så för mig är det ett ställningstagande rent politiskt, men också ett personligt. Jag vet hur det är att vara ung, jag hade själv en “komma ut” process, något man tyvärr fortfarande behöver idag. Jag vet att jag sa till mig själv då, att när jag är redo tänker jag leva helt öppet och stå för det. 

Men Åsa är tydlig med att man inte behöver vara hbtqi för att stå upp för hbtqi-rättigheter. Däremot tror hon att det är bra att kunna bidra med egna erfarenheter och att det har ett internationellt värde med en partiledare i regeringen som är hbtq.
– Att det skulle vara en politiker i Sverige som är hbtq och har en plats i regeringen, när det finns länder i vår direkta närhet där det är olagligt, tror jag skulle vara en tydlig markering.

Att en politiker i Sverige finns, mitt i finrummen och i riksdagen, som är hbtq, när det finns länder i vår direkta närhet där det är olagligt, är det viktigt att stå för det och visa det.

Om vi ändå ska snacka hbtq, vilka är de tre viktigaste frågorna för dig?
– 
Ett, vi måste få till en ny könstillhörighetslag. Transorganisationer har efterfrågat detta under en lång tid. Man ska kunna ändra sitt juridiska kön administrativt, utan att behöva göra det medicinskt.

– Två, vi måste få bukt med den psykiska ohälsan bland hbtq genom utbildning, hbtq-certifiering och trygga mötesplatser. Att få mötas betyder så mycket, det har det gjort för mig och jag vet att det betyder mycket för andra.

– Tre, den nuvarande föräldralagstiftningen måste bli mer könsneutral, så att den är anpassad efter att familjer kan se ut på olika sätt. Den måste också skydda barn som föds via surrogat och kommer till Sverige. De barnen får inte hamna i ett juridiskt limbo.