Hörby, Hörby, Hörby. Kommunen hela Sverige har sina ögon på. Denna kommun vars politiska företrädare tar beslut de inte förstår konsekvenserna av, och som efter hårda rubriker i nationell media med nästan pöbelliknande drev väljer att ändra sitt beslut.

Beslutet att förbjuda hissandet av Pride-flaggan försvaras ena dagen med att den nya policyn representerar mångfald, öppenhet och ett inkluderande samhälle. En dag senare ändrar sig Moderaterna, nu vill de inte alls stoppa flaggan från att hissas. Tydligen är det inte längre exkluderande med regnbågsflaggor. 

Detta väcker flera uppenbara frågetecken. Ett är – när ska moderaterna sluta skicka upp extremkonservativa testballonger, som uppenbarligen är ett sätt att tilltala de tappade rösterna till Sverigedemokraterna? Ett annat är – vad tycker Moderaterna nationellt egentligen? 

Moderaterna har liksom Socialdemokraterna ett seriöst sidoförbund som försöker driva den radikala tanken om alla människors okränkbara värde, men när ska M ta Öppna Moderaters, ÖM, linje på allvar? ÖM’s företrädare Kim Nilsson är alltid tydlig i sin syn på människovärdet, och även om vi så gott som aldrig är överens i hur ett samhälle verkställer det så är vi alltid överens i sak. Men var är alla andra? Moderaternas HBTQ-politiska talesperson verkar helt tyst, liksom Kristersson. 

Så det stora frågetecknet kvarstår – är den här typen av politik vi nu gång på gång ser lokalt moderaternas nya väg? Har de övergett Reinfeldt-linjen och på väg att fullt ut bli ett ultrakonservativt parti på den brunhögra sidan tillsammans med SD och KD?

Jag hoppas, och tror, att ÖM:s förbundsordförande Kim Nilsson är tydlig gentemot sitt parti – ska vi ha ett öppet och starkt samhälle så måste även lokala förtroendevalda stå upp för det. Det är därför dags att M sätter ned foten och bestämmer sig – är ni ihop med SD eller inte? Och om svaret är nej, varför fortsätter då beslut som dessa att inte bara fattas, utan försvaras?

Jag ska snart avsluta den här tydliga kängan till Moderaterna. Men först vill jag tacka de fantastiska förtroendevalda socialdemokrater i Hörby för att ni stod upp för det som är rätt. Flaggan betyder så oerhört mycket för många, att titta upp på stadshuset och se att ens hemkommun står upp för mig. Det är att veta att jag accepteras, att det finns en plats för mig här. Det kan vara skillnaden mellan liv eller död för någon, men det kan också göra skillnaden mellan om jag väljer att stanna här eller flytta bort. Tack också till civilsamhället och kyrkan som påminde om det här med mänskliga rättigheter, och att regnbågsflaggan hänger där för oss alla, HBTQ+ eller ej.

Medan M reder ut om regnbågsflaggan är inkluderande eller inte fortsätter vi HBT-Socialdemokrater att driva på det öppna, starka och jämlika samhället där individer inkluderas och möjligheterna finns för alla, oavsett vem du är. Våra förtroendevalda vet vad såväl den svenska som regnbågsflaggan betyder, det råder ingen förvirring om det.