Göteborgs hbtq-råd, som är det enda hbtq-råd av sitt slag i Sverige, har kämpat för att få ett Regnbågshus sedan 2017. I måndags togs det med i alliansens budget. 1,5 miljon planeras avsättas för att få ett Regnbågshus. Men ännu har det inte klubbats igenom i kommunfullmäktige.

– Det är en stor framgång att säga att det finns pengar att jobba med. Nu ska vi börja leta efter en lämplig lokal och börja ta in fler önskemål och tankar på vad ett sånt här hus ska innehålla, säger Richard Brodd ordförande i Göteborgs Stad hbtq-råd.

Så ni vet inte vart det ska vara ännu?
– Nej det vet vi inte, men det kommer inte byggas något hus utan det kommer bli i redan befintliga lokaler.

Exakt vad som ska vara i huset är i nuläget oklart. Men planen är att låta personer kunna låna lokalen till exempel kontor och eller möten. Men huset ska också ha allmänna mötesplatser för hbtq-personer.

Richard Brodd menar att detta är en viktig del i det allmänna hbtq-arbetet som förs av Göteborgs Stad. Tanken är att detta ska bli, förutom en konkret mötesplats för htbq, en tydlig riktning för att Göteborg ska bli en stad som är tolerant.

– Göteborg hade ju väldigt dåligt rykte på 80-talet. Om man var bög och folk visste om det var man otroligt utsatt. Jag har själv blivit nedslagen och utsatt för homofobi.