Tidigare kunde kvinnor som blivit gravida genom våldtäkt eller incest göra abort. Även om ett foster hade allvarliga skador var abort tillåtet. Men sedan författningsdomstolens beslut att det strider mot den polska konstitutionen, är det nu mer eller mindre omöjligt att genomgå en abort i Polen.

Detta har lett till kraftiga demonstrationer där tusentals deltagit. Demonstranterna har med hjälp av bilister, cyklister och fotgängare blockerat av stora delar för att kunna demonstrera samtidigt i ett tiotal städer runt om i Polen. I flera andra länder, bland annat Ukraina, har man också demonstrerat för att visa stöd.

På bilder syns ofta regnbågsflaggor bland demonstranterna. Enligt Ulrika Westerlund som är sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU, finns en koppling mellan aborträttigheter och hbtq-rättigheter.

– Det är den så kallade anti-genusideologin som har en tanke eller tro om att det finns en genusideologi, transideologi eller hbtq-ideologi som på något sätt bland annat jobbar för att förstöra nationen inifrån. Därför faller de här frågorna under samma paraply. De aktörer som kämpar för strängare abortlagar, har samma grundideologi som de som till exempel vill införa ”hbtq-fria zoner”, säger Ulrika Westerlund till QX.

Är demonstranterna enade i att det är en kamp som också i viss mån berör regnbågssamhället?
– Det är både och. Jag har sett personer som tycker att ”nu är det fokus på kvinno- och reproduktions-rättigheter och nu ska det inte vara mycket hbtq”. Sen finns det andra aktivister i samma rörelse som protesterar mot det. Det finns alltså ingen total konsensus i rörelsen att ”nu ska vi göra såhär”. Men jag tror det finns en utbredd förståelse för att frågorna hänger ihop.

Under fredagen hölls en digital presskonferens av ”Women Strike”på Facebook. De är en av de mest framstående organisationerna som  samordnar demonstrationer. De pratade bland annat om andra EU-länders möjliga inverkan på Polen och hur ”hbtq-fria zoner” och strängare abortlagar bara är början på lagar vars syfte är att inskränka mänskliga rättigheter.

– Women Strike är ute efter att regeringen ska avgå helt och hållet, eftersom det inte handlar om enstaka fall, utan att regeringen har slutat bry sig om folket.

Det är partiet Lag och Rättvisa(PIS) som inom kort förväntas ta fram ett lagförslag som ska ändra lagen. Kritik från demonstranterna har främst riktats mot katolska kyrkan i Polen, som har starkt inflytande över PIS.

Utifrån det du sett och hört, tror du att demonstrationerna kommer ha påverkan?
– Redan innan det här var det i princip omöjligt att göra abort, och nu ska man ta bort de flesta undantagslagar som finns. Men det verkar inte finnas något stöd för det hos majoriteten av folket. Så det är klart att de kan göra skillnad.