Poströster och covid-19 har försenat resultatet av presidentvalet rejält, men nu har flera amerikanska medier rapporterat att Joe Biden med säkerhet kan kalla sig USA:s nya president.

Även om Joe Biden inte har varit felfri när det kommer till hbtq-rättigheter, menar många att han i alla fall var det mindre sämre av två dåliga val. Biden har bland annat tidigare röstat för att skydda ”äktenskapslagen” i USA och 1994 röstade han för att offentliga skolor som undervisade i hbtq-frågor inte skulle få något bidrag. 1973 sa han ett uppmärksammat påstående om att homosexuella i militären kunde vara en säkerhetsrisk.
Idag står han inte på samma ställe i dessa frågor.

Nu är han såpass engagerad och drivande inom hbtq att hans tidigare uttalanden verkar ha glömts bort. Till och med på den nivån att Chad Griffin, som länge varit en ledare inom hbtq-rättigheter, sagt att om Biden blir vald ”kommer han vara den mest progressiva presidenten i frågor om jämställdhet”.

Maria Sjödin, deputy executive director på OutRight Action International, har höga förhoppningar på den nya presidenten.

– På OutRight Action International jobbar vi med fokus på internationella frågor. Nu när Biden vunnit ser vi en möjlighet att USAs administration kommer bli den mest hbtq-vänliga någonsin och hoppas att USA kommer ta en ledande roll i att främja och värna mänskliga rättigheter för hbtq-personer globalt.

Hon tror också att om USA är progressiva i frågan, kommer många andra länder haka på.

– Det finns nu ganska många stater som öppet tar ställning för hbtq-rättigheter globalt, bland annat inom FN-systemet, men det är ändå viktigt att ha USA som en motor som är med och driver detta eftersom det fortfarande finns 67 länder där samkönade relationer är olagliga.