Staffan Hildebrand har tilldelats årets Heders Red Ribbon av Hiv-Sverige. Detta för att under tidigt skede av Aidspandemin under 1980-talet påbörjat dokumentering och filmning i olika delar av världen.

Det är med motiveringen ”Staffan har med mod, insikt och nyfikenhet dokumenterat en av vår nutids största pandemier. Det unika med film som konst är att Staffan har gjort det möjligt att omsätta statistik och siffror till mänskliga levnadsöden. Han har gett sjukdomen ett ansikte och möten med människor som berör.”, som Staffan mottar priset.

Staffans dokumentation av aids-åren finns i ett arkiv på Karolinska Institutets bibliotek i Solna. Hiv-Sverige menar att denna historia är ovärderlig och att Staffan under sin tid var en pionjär.

Staffan gjorde sig ett namn under 1970-talet som reporter för Aktuellt i slutskedet av Vietnamkriget. Han är också känd genom filmen G.