Socialdemokraterna bjuder verkligen på en bisarr läsning när de likställer neutral flaggpolicy med högerextremism. I en debattartikel i QX från den 23 november bygger Emelie Stark (S) upp en tes om att vårt förslag, som åsyftar ett professionellt agerande från offentlig förvaltning, egentligen skulle handla om att utöva förtryck på sexuella minoriteter. Denna tes byggs på falska grunder i förhoppning om att plocka billiga politiska poäng.

En stor del av felet bottnar i att Socialdemokraterna antingen inte vill eller förmår förstå skillnaden mellan att inte aktivt delta i något och att förbjuda detsamma. Den skillnaden är väsentlig då det ena innebär att vi inte aktivt hissar en flagga, medan det andra skulle innebära ett förbud mot att hissa den. Faktum är att Sverigedemokraterna inte lägger någon värdering i Prideflaggans betydelse, mer än flaggans attribut som en politisk och organisatorisk symbol. Hade regionen flaggat för någon annan rörelse, organisation eller värderingsladdad symbol, hade fokus utan tvekan hamnat på den flaggan istället.

Socialdemokraterna hävdar att vårt förslag är ett steg mot ett högerextremt, auktoritärt inskränkande av mänskliga rättigheter. Det är verkligen att förvränga definitioner till den grad att begreppen förlorar sin betydelse. Det finns vare sig något extremt eller auktoritärt i att en offentlig förvaltning inte tar ställning för en enskild rörelse eller organisation. Att måla upp ett sluttande plan genom abstrakta kopplingar till andra länder, i stället för att analysera sakpolitiken, förbättrar heller inte Socialdemokraternas hållning.

Det finns ingenting neutralt i att förbjuda en flagga”. I sann socialdemokratisk anda avrundas debattartikel med direkta faktafel, nämligen det falska påståendet om att vi skulle vilja förbjuda en flagga. Vårt förslag berör inte vad som ska vara tillåtet eller inte i samhället – det berör vad Region Stockholm aktivt ska eller inte ska göra. Med Sverigedemokraternas politik får privatpersoner, fristående organisationer och företag fortsätta uppmärksamma det som man tycker är viktigt, det gör man ett utmärkt jobb med i dag och den skattefinansierade verksamheten behöver inte lägga sig i det arbetet.

Socialdemokraternas desperata utspel är ett praktexempel på vad man kan förvänta sig när sakpolitik medvetet åsidosätts till förmån för dygdsignalering. Förslaget om neutral flaggpolicy är fullt rimligt och vi ser därför fram emot att fler kommuner och regioner implementerar det.