– Det här är väldigt betydelsefulla förslag som Miljöpartiet har jobbat för att få in, säger Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

I nuläget är rätten till anhöriginvandring begränsad till kärnfamiljen. Det betyder att personer måste bott ihop i hemlandet. Detta har gjort det oerhört svårt för hbtq-personer som inte kunnat leva ihop på grund av risk för utsatthet, förföljelse och tortyr i hemlandet att nyttja anhöriginvandring.

I höstas lade man fram förslag på Sveriges framtida migrationspolitik och där var tillfälliga uppehållstillstånd huvudregel för dem som bedöms vara flyktingar eller skyddsbehövande. Att slopa att anhöriginvandring endast är till för kärnfamiljen, är ett kompletterande förslag från regeringen.

– Om du är till exempel homosexuell och kommer från ett land där det är förbjudet helt enkelt, då kan du inte bo tillsammans eller gifta dig. Vi öppnar en möjlighet för att i de fallen kunna återförenas i Sverige, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till Expressen.