Ritchie Torres (D)
”I media framställs ofta aktivister till vänster som våldsamma agitatorer. När sist stormade en sammansvärjning av vänsteraktivister in på Kapitolium i ett våldsamt försök att i realtid störa räkningen av röster i ett presidentval. Nu räcker det med snack om lika goda kålsupare.” (original: ”The media often portrays activists on the left as violent agitators. When was the last time a cabal of left-wing activists stormed into the Capitol in a violent attempt to disrupt a presidential vote count in real time. Enough with the moral equivalence.”)
Ritchie Torres, första öppna homosexuella Latino och Afroamerikanska ledamoten av Kongressen (D).

Mondaire Jones
”Jag säger bara detta. Om dagens inhemska terrorister var svarta hade de aldrig fått storma Kapitolium.”(original: ”I’ll just say it. If today’s domestic terrorists were Black, they would have never been allowed to storm the Capitol.”)
Mondaire Jones, första öppna homosexuella Afroamerikanska (med Ritchie Torres) ledamoten av Kongressen (D).

Tammy Baldwin
”Jag är i säkerhet. Men det är skamligt att vårt land måste uppleva detta våld på grund av Trumps lögner, konspirationsteorier och oamerikanska attacker mot vår demokrati.” (original: ”I am safe, but it’s disgraceful that our country has to experience this violence because of Trump’s lies, conspiracies and un-American attacks on our Democracy.”)
Tammy Baldwin, första öppet lesbiska senatorn, vald 2013 för Wisconsin (D)

Kyrsten Sinema
”Jag är i säkerhet” (original:”I am safe.”)
Kyrsten Sinema, första öppet bisexuella senatorn, vald 2019 för Arizona (D)

Mark Takano
”Trump uppmuntrade och hetsade till det våld vi ser vid Kapitolium idag samtidigt som Kongressen är i färd med att utföra en grundläggande del av vår fredliga maktöverföring. Han förtjänar att bli åtalad i morgon och bör hindras från att någonsin mer inneha ett federalt uppdrag.” (original: ”Trump encouraged and incited the violence we are seeing at the Capitol today as Congress was in the process of carrying out a fundamental aspect of our peaceful transfer of power. He deserves to be impeached tomorrow and should be barred from ever holding federal office again.”)
Mark Takano, första öppet homosexuella Asian American att väljas till Kongressen (D)

Sharice Davids
”Jag är för närvarande säker på en skyddad på plats i väntan på att få ytterligare instruktioner från Capitol Police. Idag är en mörk dag för vårt land. Det är oacceptabelt att vi har en president som upprepade gånger har understött och till och med uppmuntrat detta avskyvärda beteende. Det måste få ett slut.” (original: ”I’m currently safe and sheltering in place while we wait to receive further instruction from Capitol Police. Today is a dark day for our country. It’s unacceptable that we have a President who has repeatedly condoned and even encouraged this despicable behavior. It must stop.”)
Sharice Davids, första öppet lesbiska Native American att väljas til kongressen (D).

Pete Buttigieg
”Ord får konsekvenser, särskilt orden från en president och hans nära. Idag innebär dessa konsekvenser våldsamma upploppsmän som attackerar vårt Kapitolium för att störta den amerikanska demokratiska processen. Detta måste få ett slut och demokratin måste få råda.”(original: ”Words have consequences, especially the words of a president and his allies. Today those consequences include violent rioters attacking our Capitol to overthrow the American democratic process. This must end, and democracy must prevail.”)
Pete Buttigieg, tidigare presidentkandidat och blivande transportminister i Joe Bidens regering