Medan Barack Obama tog upp HBTQ-rättigheter vid sitt installationstal 2013 och vid installationen 2009 lät den öppet homosexuelle anglikanske biskopen Gene Robison hålla bön, så blev Joe Bidens och Kamal Harris installation helt utan referenser till homo-bisexuella och transpersoners frihetskamp.

 

Budskapet handlade vid onsdagens installation om att ena USA och då den sedvanliga uppräkningen av utsatta grupper togs upp var det tydligt att just HBTQ-referenser valts bort. Närmast kom pastor Silvester Beaman när han i sin bön talade om att även inkludera människor oberoende av ”personliga preferenser” och senare ”oberoende av deras val”. Troligen inkluderas bland annat HBTQ-personer i dessa formuleringar.

Och att blivande transportminister Pete Buttigieg var på plats bakom  med maken Chasten Buttigieg.

Lady Gaga sjöng nationalsången vid Joe Bidens installation som USAs president.

Även Lady Gaga och Jennifer Lopez, som sjöng Woody Guthries ”This Land Is Your Land”, som vi senast hörde Mikael Wiehe och Pia Sundhage framföra vid QX GayGala 2013 i svensk version.

Amanda Gorman

Men mest och bäst av dem alla var den unga spoken word-poeten Amanda Gorman med ett helt magiskt budskap.

Trots noteringar om avsaknad av referenser vid installationen av Joe Biden och vice president Kamala Harris välkomnar den amerikanska HBTQ-rörelsen att en av 17 första presidentorder som Biden skriver under efter installationen handlar om att genomföra en skärpt antidiskrimineringslagstifting omfattande sexuella läggning och könsidentitet. Trots allt, noteras det, är det den viktigaste signalen.

Att USA nu åter engagerar sig i WHO med Anthony Fauci som ledare för den amerikanska närvaron i det internationella hälsoarbetet, ökar kraften även bakom arbetet som rör kvinnohälsa, sexuella och reproduktiva rättigheter liksom HBTQ-rättigheter.