Vi har under en lång tid sett hur situationen för HBTQ-personer i Ungern försämrats. Den ungerska regeringen har drivit en kampanj mot hbtq-personer och monterat ner rättigheter och försämrar livssituationen för hbtq-personer. Vi har länge protesterat mot utvecklingen. Vi driver även på för att vår europeiska samarbetsorganisation ska agera hårdare och slutligen hantera det ungerska regeringspartiet partiet Fidész och kasta ut dom är EPP.

Vi har sett hur de populistiska och extrema krafterna i Ungern ger sig på grundläggande mänskliga rättigheter. De genomför allt större inskränkningar i personers fri och rättigheter samt familjers frihet som för oss som moderater och kristdemokrater är själva grunden för ett fritt samhälle.

Flera partier inom EPP med Moderaterna och Kristdemokraterna i spetsen har i flera år krävt att Fidész, det ungerska regeringspartiet, ska uteslutas från vår partigrupp och vårt partisamarbete. Det finns en tydlig vilja från stora delar av partifamiljen att inte acceptera den utveckling och politik som förs i Ungern. Tack vare initiativ från bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna blev Fidész under 2019 avstängda från EPP på obestämd tid. Vi väntar nu på att en uteslutning ska ske.

Det har tidigare getts besked om att en diskussion och beslut om Fidész framtid skulle tas vid ett stormöte i EPP där alla medlemspartier kan närvara och medverka. Till följd av pandemin har inga möten hållits. Situationen med pandemin har på så sätt fördröjt möjligheten att gå vidare med frågan.

Tyvärr verkar pandemin fortsatt ha världen i sina klor och ljusningen verkar ligga dolt i framtiden. Men i pandemins spår har även politiken hittat nya sätt att driva det demokratiska samtalet och systemet. De förutsättningarna gör att vi kräver att EPP tar tag i diskussionen om Fidész framtid nu.

Under veckan kom det rapporter om att man i Ungern börjar tvinga bokförläggare att märka HBTQ-litteratur. Det fria ordet attackeras och nu är tålamodet slut. Gränsen är nådd. EPP måste utesluta Fidész. De går inte längre skylla på praktikaliteter. Vi såg nyligen hur EU-partigruppen Renew Europe uteslöt en EU-parlamentariker för att han uttalat sig homofobiskt. Nu måste även EPP agera med samma allvar. Att vänta längre riskerar att skada allas trovärdighet.

Vårt krav är därför enkelt. Sätt upp frågan på agendan och fatta det nödvändiga beslutet att utesluta Fidész ut ur EPP en gång för alla.