För två års sedan, i januari 2019, presenterade regeringen förslaget att avkriminalisera homosexuella kontakter och införa ett diskrimineringsskydd i landet. Trots att beslut togs redan 2019 så var det först den 9 februari i år som avkriminaliseringen och diskrimineringsskyddet trädde i kraft.

Till den sydafrikanska nyhetskanalen enca.com säger hbtq-aktivisten Mawethu Nkosana från organisationen Civicus att förändringarna innebär att en dialog uppkommit i landet om hbtq-personers rättigheter och situation. Det menar han har lett till ett öppnare klimat. Samtidigt säger Nkosana att kvinnokampen har långt kvar, bland annat vad gäller rätten att besluta över sin egen kropp som försvåras av stränga abort-lagar.

– Vi behöver hitta gemensamma sätt och strategier för att jobba vidare med andra rättighetsfrågor.