Idag får strax över 1200 personer den förebyggande hiv-medicinen PrEP utskrivet i Sverige. En kartläggning som QX gjort visar att samtliga av Sveriges regioner har möjlighet att erbjuda PrEP till den som vill, men tillgången skiljer sig väldigt mycket beroende på vart man bor.

Det skrivs ut flest behandlingar i de regioner som är folkrikast, Stockholm, Skåne och Västra Götaland. I två av dessa regioner hittar vi också de längsta väntetiderna för att påbörja sin behandling. I Stockholm, på Venhälsan som är den enda offentliga instansen som erbjuder PrEP, kan man behöva vänta nio månader, upp till ett år. Över 700 personer står i kö för att påbörja behandling.

I Malmö, på Centrum för sexuell hälsa på Universitetssjukhuset, är väntetiden runt 6 månader. De meddelar att behovet varit betydligt större än vad man trott.

Men trots att trycket ökar, har föga försök gjorts för att utöka möjligheterna till behandling i dessa regioner. Finn Filén, STI-ansvarig på Venhälsan, sa i oktober till QX att om trycket fortsätter öka, blir situationen svår att hantera.

– På sikt kommer vi inte kunna ta allt och då kommer vi få prioritera. Just nu har vi lagt mycket fokus på PrEP, och om det intresset ökar kommer vi bli en mottagning som mer eller mindre bara har PrEP-behandlingar. Det är inte hållbart.

Finn Filén säger också att han välkomnar region Stockholm att se över vilka fler som skulle kunna skriva ut behandlingen.

Fyra har fått hiv när det stod i kö till PrEP

I Stockholm diagnostiserades strax över 25 män som har sex med män med HIV under det första halvåret av 2019. Fyra personer har dessutom fått hiv, när de stod i kö för att påbörja sin PrEP-behandling.

När QX kontaktar hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm, skriver de att Venhälsan ändrade sina rutiner under våren 2020 och att den långa kön högst troligen kommer vara avverkad under 2021. Vad gäller om ökad tillgänglighet, för att minska trycket på Venhälsan och hur man faktiskt ska gå tillväga, skriver de att frågan kommer utredas.

Detta innebär att om man är en man som har sex med män(MSM) och har ett riskfyllt sexbeteende, så kan man behöva vänta ett år innan man kan få behandling. Om man inte vänder sig till en privat aktör. Men då får man betala, 1800 kr första året och 1250 kr följande år.

I Skåne kan man vända sig till två ställen. Centrum för sexuell hälsa på Universitetssjukhuset i Malmö och infektionsmottagningen i Helsingborg. Där är det 6 månader respektive 3-4 månaders kötid. Det beror dels på corona, men också att behovet varit mycket högre än man trott som bidragit till väntetiderna.

Fler smittas utomlands

Sedan 2014 har antalet MSM som smittas av HIV i Sverige varje år legat på ungefär samma, runt 40. Den siffran som ökat är antalet smittfall som skett utomlands. Om man tar PrEP enligt föreskrifterna, minskar riskerna att smittas av HIV med 99 procent. Om de regioner som har långa köer och högt tryck kunde erbjuda behandlingen snabbare, skulle antalet rapporterade smittfall av HIV i Sverige minska.

Den nya rutinen på Venhälsan i Stockholm innebär att även sjuksköterskor tar hand om förstagångsbesök från patienter som är intresserade av PrEP, något som bara läkare gjort tidigare. Finn Filén säger att de tar in så många de hinner, och målet är att 20 personer i veckan ska få påbörja en behandling. Men det innebär fortfarande 36 veckors väntetid.

– Om Hälso- och sjukvårdsförvaltningen även skulle ge i uppdrag till andra mottagningar att börja med PrEP så skulle vi på Venhälsan inte ha något emot den saken. Beslutet är inte vårt och vi ”äger” inte preparatet eller konceptet på något sätt, säger Finn Filén.