”Tortyr, grym, omänsklig och kränkande behandling”. Så sammanfattar FNs rapportör om mänskliga rättigheter i Iran, Javaid Rehman,  behandlingen av barn som är eller antas vara homo-bisexuelle och/eller transpersoner.

Rapporten presenterades i förra veckan inför ett möte i Geneve med  FN:s råd för mänskliga rättigheter som pågår mellan den 22 februari till 19 mars.

I rapporter lyfts behandlingen av HBTQ-personer i stort, där dödsstraff fortfarande utdöms för sexuella kontakter och ömhetsbetydelser mellan samkönade par straffas med offentliga spöstraff. Rapportören lyfter även diskriminering och mobbning i hemmet, utbildning och arbetsplatser, men konstaterar att detta allt för sällan kommer till ytan på grund av de drabbades oror för ytterligare repressalier.

Rapportören säger att den iranska regeringen har lyft transsexuellas situation vilket har ökat medvetenheten i samhället om deras rättigheter.

I rapporten lyfts hanteringen av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården och framför kritik mot att HBTQ-personer får rådet att genomgå olika former av omvändelseterapier och fysiska korrigeringar för att ”bota” homo-bisexualitet eller icke konform könsidentitet. Regeringen i Iran svarar i rapporten att alla dessa ”åtgärder” görs med den utsattes medgivande.

FNs rapportör om Iran, Javaid Rehman
Javaid Rehman lyfter i sin rapport speciellt barn och unga hbtq-personers utsatthet i Iran. Vittnesmål från 2016 i en FN-rapport om barns situation i Iran berättas att ”HBTQ-barn utsätts för elektriska chocker och hormonbehandling och straka psykofarmaka i syfte att ‘bota’ dem.”

I rapporten från 2016 uppmanades regeringen i Iran att se till att misshandeln av barn upphör och att de som utfört detta hålls ansvariga.  Att Rehman i den nya rapporten åter lyfter den omänskliga behandlingen av barn tyder på att brotten mot barns rättigheter fortsätter i landet. Han konstaterar att behandlingen av HBTQ-personer och specifikt  HBTQ-barn bryter mot FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och konvention om barnets rättigheter.