Hbtq-personer upplever en ökad utsatthet för trakasserier, hot, förföljelse och allt fler högt uppsatta politiker använder en retorik som är anti-hbtq, detta visar en ny rapport från hbtq-nätverket ILGA-Europe.
Många hbtq-personer upplever också att det var mycket svårare om ens möjligt att få stöd och hjälp under pandemin.

– Covid-19 slår hårt mot Europas hbtqi-personer. Land efter land rapporterar om ökade trakasserier och hatbrott. Hbtqi-personer som redan var fattigare än andra har blivit ännu fattigare. Nu blir EU:s nya hbtqi-strategi än viktigare. Hbtqi-personer behöver både akut hjälp i pandemins spår och kampen för lika rättigheter måste fortsätta i ännu högre takt, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

Även om det går framåt i många länder så tar det lång tid innan lagändringar leder till faktiska förändringar. Många måste på egen hand vända sig till domstolar i Europa bara för att få leva ett liv som många andra tar för givet.

Transpersoner rättigheter ifrågasätts allt mer visar rapporten. I många fall handlar det om länder som gör det mycket svårare, i vissa omöjligt, att ändra ditt juridiska kön. Rapporten pekar ut nio länder där utvecklingen till och med går åt fel håll.
I Sverige står utvecklingen stilla och även så i Tyskland, Andorra, Cypern, Tjeckien, Georgien, Kosovo, Montenegro och Nordmakedonien.

EU är rädda för att många nu kommer följa de skräckexempel som finns i Polen och Ungern. 2020 antogs en strategi som fördömer diskriminering och attacker mot hbtq-personer, något som ILGA menar är positivt. Däremot krävs det lagstiftning på nationell nivå för att det faktiskt ska ske någon skillnad.

Rapporten har hämtat information från bland annat officiella källor och media. Hela rapporten hittar ni här.