– Både vi och paret ser detta som helt absurt, säger Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef på LGBT+ Danmark till QX om den dom som föll i Kolding den 2 mars, där medmamman nekades föräldraskap på grund av att deras läkare inte ansågs ha väglett dem och spermadonatorn nog bra vid den privata inseminationen.

I den danska børnelovens paragraf 27 anges spermadonatorn som juridisk far om han tagit på sig faderskapet och insemination får endast ske om den biologiska mammans kvinnliga partner gett sitt godkännande. Om de tre skriftligen kommer överens kan den kvinnliga partnern, bli ”medmoder”.

Det lesbiska paret och donatorn liksom den rådgivande läkaren hade skrivit ett papper där mannen avsa sig faderskapet. Men domstolen i Kolding ansåg inte att lagens krav på att insemination skall ske ”under en sundhedspersons ansvar” uppfyllts. I domen sägs att läkaren inte varit tillräckligt inblandad.

– Det är en fruktansvärt stressande situation att stå inför domstol med sitt nyfödda barn, konstaterar Branner Jespersen och menar att barnlagen är skrivet utifrån ett heteronormativt synsätt.

– Det vi vill se är att lagen ändras så att intentionen bakom bildandet av en familj tas med, så att dessa situationer därmed kan undanröjas. I detta fall var alla tre helt överens och då skall frågan om föräldraskap inte behöva hanteras i domstol.

På grund av detta och andra problem vid familjebildning har LGBT+ Danmark startat ett nätverk för regnbågsfamiljer. I maj har de även kallat till en hearing i Folketinget där förutom lagstiftning kring föräldraskap vid insemination även frågan som surrogatarrangemang, som är förbjudna i Danmark, och dubbeldonation liksom möjligheten till fler juridiska föräldrar en två kommer att tas upp men politiker och förhoppningsvis ministrar.

– Det vi menar är helt enkelt att det skall bli möjligt att själv definiera sin familj när den formas, säger Branner Jespersen till QX.

I Sverige har regeringen under fredagen föreslagit en ny lag om föräldraskapspresumtion där det är menat att samkönade par skall behandlas lika med heterosexuella. RFSLs Deidre Palacios påpekar dock att lagen fortsatt har brister där regnbågsfamiljer kommer drabbas hårdare än andra: ”Den som har fått barn efter att ha inseminerat hemma eller med spermier från en anonym donator på klinik utomlands har inte ett giltigt föräldraskap.”, skriver Palacios på QX Opinion.