QX har pratat med riksdagsledamöterna Barbro Westerholm och Robert Hannah om partirådets val att öppna upp för budgetsamarbete med Sverigedemokraterna inför 2022 års val. Målet är att ingå i en borgerlig regering, men åsikterna inom partiet skiljer sig fortfarande. Barbro röstade emot samarbetet, medans Robert röstade för.

 

Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Stockholm

Liberalerna beslutade nyligen att öppna upp för samarbete med SD för att få en borgerlig statsminister till nästa val. Vad tycker du om det beslutet?
– Jag stödde reservation ett, jag ville inte se budgetsamarbete. Jag är alltså emot majoritetsbeslutet. Om det inte kan bildas en borgerlig regering utan stöd av Sverigedemokraterna vill jag att Liberalerna intar en mittenplats mellan de båda blocken och därmed kan använda sitt politiska inflytande som vågmästare.

Du har själv jobbat mycket för hbtq-frågor under din tid i politiken. Finns det någon risk att frågor som rör hbtq drabbas negativt vid ett samarbete med SD?
– Deras nej till att hissa Prideflaggan på kommunhus visar att det finns risk även om de på sin hemsida verkar positiva till hbtq personer

Varför tror du att det blivit en sån vattendelare i partiet? Flera Liberaler har lämnat sina poster efter beslutet.
– Bengt Westerberg, var tydlig på att det måste finnas både hjärta och hjärna i politiken. En fungerande social välfärd tillsammans med marknadsekonomi ska känneteckna Liberalernas politiksverige. De två delarna ska fungera tillsammans men det har ändå blivit så att en del lagt större tyngd på socialpolitiken, andra på marknadsekonomiska politiken vilket lett till en klyfta mellan de två. En del liberaler har här varit klart emot januariavtalet och medan andra sett fördelar med det. Nu vann de som var emot januariavtalet och samarbetet med socialdemokraterna. De vill kroka arm med Moderaterna och Kristdemokraterna även om det innebär att dörren öppnas för samarbete med  Sverigedemokraterna.

Vad är din personliga ståndpunkt?
– Jag har redan tidigare sagt att jag lämnar riksdagen i samband med valet 2022. Fram till dess ska jag försöka driva de frågor jag har på mitt bort närmre målet. Det handlar bl.a. om att bekämpa ålderism och homofobi närmre målet i en värld där människor har lika värde.

Robert Hannah, Riksdagsledamot, Göteborg

Du tycker att beslutet om samarbete med SD för att försöka bilda en borgerlig regering var bra. På vilket sätt tycker du att det är positivt för Liberalerna?
– Sveriges samhällsproblem är fler och större än bara Sverigedemokraterna. Beskedet från Liberalerna är bra eftersom det nu betyder att L tänker fokusera på att lösa samhällsproblem istället för att ägna sig åt politiskt spel i riksdagen.

Det har blivit en vattendelare i partiet. Vad är det som delat partiet?
– Alla i Liberalerna är överens om att en regering med bara Allianspartierna vore bäst för Sverige. Men väljarna tycker inte det. Allianspartierna når inte ens 40 procent i opinionen. Ingen regering kommer tyvärr kunna tillträda efter valet 2022 som inte samtalar med antingen V eller SD. På de två sidorna anser jag stod realister och idealister. Vi vet att Liberalernas politik kan lösa de stora samhällsproblemen och att det görs bäst i en borgerlig regering.

Vad var det som avgjorde att du är för ett samarbete med SD?
– Jag vill att våran politik blir verklighet – jag vill lösa samhällsproblem. Så mitt val var enkelt. Hellre en borgerlig regering som samtalar med SD och löser samhällsproblem än en vänsterregering som samtalar med V och inte får något gjort.

Finns det någon risk att hbtq-frågor drabbas med ett eventuellt samarbete?
– Liberalerna kommer aldrig bidra till att inskränka hbtq personers rättigheter. Fokus hoppas jag kommer vara på ett par områden där den nuvarande regeringen misslyckats. Vi vill jobba för barn som föds genom surrogatarrangemang inte ska diskrimineras, kämpa mot hedersvåldet som drabbar hbtq-personer och de som bor i utsatta områden.