Idag är det Transgender Day of Visibility och vi tog ett snack med RFSL:s sakkunniga inom transfrågor, Edward Summanen. I grunden är Edward socionom och har jobbat inom RFSL sedan 2008, både på RFSL Stockholm, Ungdom  och sedan 2016 på riksförbundet.

Transgender Day of Visibility, vars syfte är, till skillnad från ”day of remembrance”, att fokusera på positiv synlighet för transpersoner. Till exempel vilka framgångar som nåtts men också vilka punkter som behövs förbättras. Edward Summanen har listat tre saker som behöver införas, tre viktiga saker som har införts och tre saker som Edward hoppas inte kommer ske.

Tre åtgärder som behöver införas.

  1. En ny könstillhörighetslag som separerar juridiskt kön och medicin. Den lag vi har i Sverige idag stjäl resurser från vården och försvårar transpersoners liv.
  2. Ett tredje juridiskt kön. Ickebinära personer måste erkännas tydligare av samhället.
  3. Satsningar på transpersoners psykiska hälsa, som mötesplatser, samtalsgrupper, samtalsmottagningar och utökad transkompetens inom allmänpsykiatrin.

Tre viktigaste sakerna som har införts.

  1. Könsbekräftande vård även för ickebinära med könsdysfori. Började officiellt ges 2010. Men det finns absolut saker kvar att förbättra här, inte minst för unga.
  2. Namnlagen! Ändrades för vuxna 2009, sedan successivt även för minderåriga. Det har inneburit frihet och välmående för många att äntligen få välja förnamn fritt, oavsett juridiskt kön. Och är egentligen absurt att det dröjde så länge.
  3. Steriliseringskravet som togs bort 2013. Svenska staten erkände att man hade gjort fel och betalade därför ut skadestånd till personer som tvingats steriliseras. Men någon formell ursäkt kom aldrig.

Tre saker som inte får hända.

  1. Begränsningar av den könsbekräftande vården på något sätt, t.ex. mindre resurser eller svårare att få remiss. Utredningen och vården är livsviktig.
  2. Minskat stöd till civilsamhället, som ju spelar en central roll i att främja transpersoners hälsa.
  3. Hat mot transpersoner. Hundratals transpersoner mördas varje år, världen över. Många möter trakasserier, hot och våld. Hatet och våldet mot transpersoner hänger dessutom ihop med rasism, sexism och homofobi. Jag är rädd att vi befinner oss i en tid just nu där hatet ökar, inte minskar. Men jag vill ändå säga det här: det får inte hända att transpersoner mördas.