Anna och Debbie Burston har i flera års tid fört en kamp för att Debbie ska få registreras som mamma till deras gemensamma dotter. Debbie räknas inte som förälder då befruktningen har gjorts utomlands, men om det hade varit ett straight par hade det inte funnits samma rättsliga hinder.

Detta ledde till att paret stämde svenska staten för diskriminering och vände sig till Justitiekanslern. Man har nu bedömt att staten har gjort rätt och på så sätt erkänner man att homosexuella och heterosexuella par behandlas olika. Familjen Burston är dessutom bara en av hundratals familjer som drabbats, och för en vecka sedan gick RFSL ut och meddelade att de också stämmer staten för ett liknande beslut.

– Det är ett brott mot våra mänskliga rättigheter att vi behandlas annorlunda enbart på grund av vår sexuella läggning. Sista ordet är inte sagt, vi kommer att fortsätta vår kamp, säger Debbie Burston.

Motiveringen bakom beslutet är att kraven på befruktning utomlands inte ser likadana ut som i Sverige. Paret har använt sig av en anonym donator och Justitiekanslern tar hänsyn till barnets rätt att känna till sitt genetiska ursprung. Varför utfallet blev så för ett homosexuellt par när heterosexuella par inte bedöms på samma grunder, förklarar inte Justitiekanslern.

– Det är beklagligt att staten inte vill ta sitt ansvar för att svensk lagstiftning i tio års tid innehöll regler som diskriminerade homosexuella föräldrar, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för familjen Burston.

Familjen Burston har tre barn som Anna fött via assisterad befruktning i Danmark. Sedan 1 januari 2019 gäller dock samma regler för homosexuella som heterosexuella par, men problemet är att dottern är född 2016 och därför inte innefattas av lagen.