Förra året skrev QX om Anna och Debbie Burston som skaffat barn tillsammans genom befruktning i Danmark. Paret visade upp all nödvändig dokumentation, Debbies samtycke och att den biologiska faderns identitet är dold för Malmö Stad.

För en man skulle det varit nog för att registreras som förälder, men faderskapsutredningen lades ner och Debbie registrerades inte som förälder. Då valde paret att stämma Malmö Stad för diskriminering, men förlorade fallet.
Idag har paret tre barn som alla har fötts efter assisterad befruktning med anonym donator vid Storkkliniken i Danmark, det yngsta barnet är två år.

Debbie och Anna tycker att lagen är diskriminerande eftersom heterosexuella och homosexuella par inte behandlas lika, något som strider mot de mänskliga rättigheterna. Nu har de, med hjälp av Centrum för rättvisa, vänt sig till Justitiekanslern och begärt skadestånd från staten.

– Det som skiljer sig från förra gången är då företräddes de av Diskrimineringsombudsmannen, som ansåg att de blivit diskriminerade, men att Malmö kommun inte kunde stå ansvariga eftersom de bara följt lagen. Därför kräver man nu ansvar från staten och att de ska erkänna att lagstiftningen som den var innan 1 januari 2019 var diskriminerande, säger Alexandra Loyd jurist på Centrum för rättvisa och ombud för familjen Burston.

Både Anna och Debbie är registrerade som föräldrar i Storbritannien, där Debbie är medborgare. Men i Sverige ser lagstiftningen annorlunda ut för barn som fötts via assisterad befruktning i utlandet. Dock skedde en lagändring 1 januari 2019 och föräldraskap blev samma för homosexuella och heterosexuella par. Men för Anna och Debbie, gäller de tidigare reglerna, då deras barn tillkommit genom assisterad befruktning innan lagändringen. Därför anser de också att diskrimineringen fortsätter, trots lagändringen.