Oron för att sexualundervisning, där lärande om homo- och bisexualitet och levnadsvillkor ingår, könsidentitet och könsuttryck, liksom all undervisning om hiv och aids begränsas efter att en ny lag i onsdags röstades igenom av den republikanska majoriteten i delstaten Arizonas representanthus efter att tidigare ha godkänts av dess senat. Nu krävs endast att den republikanske guvernören Doug Ducey signerar för att lagen skall antas.

Enligt lagen, Senate Bill 1456, skall föräldrar förvarnas om att utbildning i frågor kring sexualitet och könsidentitet/uttryck tas upp och därmed ges möjligheten att inte låta sina barn närvara vid undervisningen. Det som i lagen kallas ”formell sexualundervisning”, dvs då det rör grundläggande frågor reproduktion och fysisk, omfattas dock inte. Bakom lagen ligger krav från religiösa och sekulärt konservativa grupper som reagerat på att även homo-bisexuella och transpersoner tas upp i sexualundervisning.

Lagen innebär även att om undervisning kring hiv och aids planeras skall föräldrar förvarnas och ges möjlighet att stoppa sina barn från att närvara.

Demokraterna i Arizona varnar för att lagen kommer vara skadlig för hbtq-barn och ungdomar och menar enligt The Hill att det även kan innebära ett brott mot USAs konstitution.

Till The Hill säger  Alison Macklin från organisationen SIECUS: Sex Ed for Social Change, att lagen är ännu ett ”sublimt sätt att införa antihomosexuell lagstiftning”.

– Vi skulle aldrig komma på tanken att inför den här typen av lagar när det handlar om andra viktiga rörelser i historien, kommenterar Macklin till The Hill.