Tidningen La Ultima Hora uppger idag att parlamentet på de autonoma Kanarieöarna under onsdagen röstat igenom en lag om jämställdhet och icke-diskriminering baserad på könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika.

Lagen innebär självbestämmande av kön för var och en som befinner sig inom den autonoma regionen Kanarieöarna. Lagen ger alla rätten att själv eller via juridiskt ombud ange det kön som de identifierar sig som man, kvinna eller icke binär behandlas i enlighet med identiteten.

Lagen innebär även att var och en i det privata och det offentliga har rätt att utifrån sin identitet få tillgång till dokumentation i enlighet med denna och oavsett identitet och könsuttryck mötas med respekt inom arbetsliv, hälsovård och utbildning.

Krav på medicinska utlåtanden för juridiskt könsbyte kommer inte att krävas.

Samtidigt innebär lagen att intersexuella barn inte skall utsättas för icke medicinskt nödvändiga ingrepp i syfte att därmed bestämma deras könstillhörighet.

Bakom lagen står det lokala socialdemokratiska PSOE, vänsterpartiet Podemos och partierna Nueva Canarias liksom Agrupación Socialista Gomera.

På nationell nivå har lagen fått stöd av framförallt jämställdhetsminister Irene Montero (Podemos), med såväl regeringskollegan PSOE som konservativa oppositionspartiet Partido Popular har sagt nej och därmed stoppat lagen på nationell nivå.