Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte QX.

Hej Tonje, fellow lesbian! Tack för input! Du lyfter en viktig fråga gällande öppenheten för oliktänkande inom RFSL och i samhällsdebatten i stort, men på något sätt verkar din öppenhet för olika sätt att vara kvinna och lesbisk inte så stor? Självklart måste vi kunna tycka olika men utgångspunkten för samtalet måste vara allas självklara rätt till självidentifikation och respekt. Som lesbisk feminist vill inte jag att min identitet och erfarenhet hi-jackas av en definition av kvinna och lesbisk som utesluter andra sätt att vara på än den du (eller jag själv för den delen) går igång på. Min feminism bygger på självklar solidaritet med andra som drabbas av av hetero- och cisnormer, liksom av patriarkala och rasistiska strukturer och här är transpersoner och ickebinära ofta en extra utsatt grupp. Och självklart ska de transpersoner som är lesbiska inkluderas i den lesbiska kampen!

Precis som lesbiskas bidrag till hbtqi-rörelsen ofta förminskas eller överses så gör även transpersoners, queeras och ickebinäras bidrag det. Vi har allt att vinna på att solidariskt lyfta varandra och kritisera systemet istället för att tävla om en plats längst ut i hörnan av spotlighten. Lesbiska uteslöts tidigare från feministiska sammanhang för att vi inte var ‘tillräckligt mycket kvinnor’ och det är inte vidare klädsamt att nu göra det samma mot våra transsystrar och -bröder. Låt oss istället lära av historien och bygga bred lesbisk-queer feminism där vi lär oss av varandra och stöttar varandras kamper.

Och Tonje; Det är fruktansvärt förmätet att ta sig rätten att avgöra vem som tillhör den lesbiska gemenskapen och vem jag som lesbisk ‘får’ vilja ligga med. Du får ligga med vem du vill och jag får ligga med vem jag vill. Det är inte så svårt. En heterosexuell kvinna måste inte vilja ligga med alla män för att få kalla sig hetero och en lesbisk måste inte vilja ligga med alla kvinnor för att kalla sig lesbisk. Tack och lov för det. Men vi måste kunna visa grundläggande respekt och behandla varandra värdigt och solidariskt oavsett.

Slutligen: Vi behöver bli ännu fler lesbiska, cis och trans, i hbtqi-rörelsen! Kom och driv lesbiska frågor tillsammans med mig! Starta lesbiska häng eller fotbollslag. Jobba politiskt för att förbättra stödet till våldsutsatta i nära relationer, för äldre kvinnors och queerkids utrymme i rörelsen, för att få en jämlik familjepolitik, för asylsökande lesbiska, för en sjukvård som kan lesbiskas frågor såväl som straighta kvinnors osv.

Och till alla andra: Stötta en transperson nära dig! Den hatvågen som sveper över våra länder är toxisk och vi måste ta hand om varandra för att ta oss hela och starka ut ur det här!

Så länge vi utesluter varandra festar heterocispartriarkatet!