I tisdags berättade Åbo stad stolt att ett av övergångsställena på Östra Strandgatan intill Åbo stadsteater, som även tagit initiativet, nu var färdigmålat.

– Regnbågsövergångsstället framför teatern symboliserar att alla är välkomna till stadsteaterns auditorium precis som de är, förklarade stadsteaterns Satu Rasila, enligt Hufvudstadsbladet.

Men så fick polisen i Åbo nys om tilltaget och lät raskt meddela att ett övergångsställe i regnbågens färger strider mot vägtrafiklagen. Till Åbo Underrättelser säger överkommissarie Mika Peltola att då det finns skyltar på bägge sidor om övergångsställen är det just vägtrafiklagen som gäller.

Så nu skall det regnbågsfärgade övergångsstället återställas och se ut som alla andra med endast vita streck.