Kanadas House of Commons, ett underhus till parlamentet röstade igenom ett lagförslag för att kriminalisera ”omvandlingsterapi”. För-sidan vann med klar majoritet med 263 röster, mot fick 63 röster. Det innebär en vinst för Liberty partiet som drivit frågan sedan 2019.

Lagförslaget kommer nu tas nu upp i Kanadas parlament där man ska rösta om det igen. Går det igenom kommer lagen bli verklighet. Men först ska politikerna ta sommarlov och kommer tillbaka först i september och då är det val. Så det dröjer högst troligen innan man tar upp lagändringen på agendan i parlamentet.

Omvandlingsterapi har som syfte att ”omvända” en persons sexuella läggning eller könsidentitet. Det kan innebära terapi, hypnos, elektriska stötar och fasta. American Medical Association har fördömt behandlingarna som ”skadliga och ineffektiva”.