Efter att Irina Fedotova-Fet och Irina Shipitko i maj 2009 nekats att registreras som ett par sig i sitt hemland Ryssland valde de att stämma den ryska staten. I rysk domstol fick de avslag på sin klagan, men i fredags kom utslaget från Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Domstolen säger i sitt utslag ”Fedotova och andra mot Ryssland” att det är ett brott mot artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som rör rätten till respekt för privat och familjelivet, att neka de två kvinnorna att få sin relation erkänd.

”Avsaknaden av möjligheten för samkönade par att få deras relation formellt erkänd skapar en konflikt mellan de klagandes sociala verklighet och lagstiftningen”, skrivs i domslutet och där avslås ryska statens argumentation att förbudet handlar om att det är ett samhällsintresse att neka de två kvinnorna möjligheten att registrera sin relation.

Bakom överklagan till Europadomstolen står även de ryska medborgarna Dmitrij Chunosov, Jaroslav Jevtushenko, Ilmira Shaykhraznova och Jelena Jakovleva. De hade förutom att få förbudet att få relationer erkända prövad mot artikel 8 även pröva det mot artikel 14 som rör diskriminering. Domstolen valde att inte ta upp frågan om det handlar om diskriminering, då de anser det räcker med beslutet gällande rätten till respekten för privat och familjelivet.

Domstolen uttalar att Ryssland är förpliktigade att säkerställa respekten för de klagandes privat och familjeliv genom att säkerställa att deras relationer skall erkännas och skyddas under rysk lag.