Syftet är att ”skapa en återkommande plats för queera och lesbiska att träffas, umgås och ta plats i det offentliga rummet”. Marschens väg kommer att vara den som paraden tog under EuroPride 1998.
Initiativet uppstod en sommarkväll när Virginia Arenius och Sigge Glynn tyckte att det var dags för Sverige att ha sin egen återkommande Dyke March

– Dyke March genomförs årligen i olika städer runt om i världen. Första Dyke March i USA genomfördes dagen innan Pride i Washington i april 1993 och eftersom det blev en total succe med 20 000 lesbiska som marscherade mot Vita Huset anordnades en marsch i New York i juni samma år. I Sverige anordnades queerfeministisk marsch i Stockholm under Pride 2002 och 2003. Vi vill återstarta och hålla igång traditionen!

Men detta är ingen alternativ Prideparad framhåller arrangörerna.
– Dyke March är en demonstration, inte en parad. Vi vill demonstrera för våra rättigheter, för vår säkerhet och för vår synlighet. Marschen är en samlingsplats för alla som vill kämpa för lesbisk synlighet, och stå enade mot diskriminering, trakasserier och allt som vi dagligen utsätts för i skolan, i våra jobb och i det offentliga rummet. Det är en marsch för lesbiska och queera som ofta inte får samma utrymme under Prideparaden.

Vad vill ni uppnå?
– Vi vill skapa ett tryggt rum för lesbiska och queera att vistas i och att synligheten för just lesbiska tas ut på gatorna och lyfts upp i samhället i stort. Att lesbiska och queera inte erbjuds plats i det offentliga rummet är inget nytt, och inte heller en ensam svenskt företeelse. Ofta ser vi inom HBTQIA+-rörelsen runt om i världen att lesbiska och queera ofta inte är representerade och att våra rättigheter inte lyfts upp i den politiska agendan. I många sammanhang, inte minst i media, erbjuds vita bögar mycket utrymme och de få klubbar och mötesplatser som finns i de största svenska städerna är främst riktad mot en manlig homosexuell målgrupp. Platserna för lesbiska och queera är inte många och har genom tiderna minskat i antal och i frekvens. Vi vill vända på den trenden! Vi vill ha fler platser att vara på och därför startar vi Dyke March i Stockholm. Det ska vara en öppen plats för lesbisk synlighet och en plattform för att kämpa för våra rättigheter!

Marchen genomförs tillsammans med Lesbisk Makt, vars syfte är följande: Skapa en stark lesbisk folkrörelse, kartlägga och synliggöra lesbiskhet i all tid, överallt, sätta lesbiska tankar och känslor i rörelse hos alla, samt att lesbiskheten ska sluta vara ett ensamt projekt – lesbiskhet kan vara en folkrörelse – en gemenskap!

Vilka får delta?
– Vi utgår från lesbisk makts definition av lesbisk och välkomnar alla som förhåller sig till begreppet lesbiskt på något sätt. Lesbiskt kan vara en identitet, eller så identifierar en sig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill en göra lesbiskt i framtiden. Alla som vill synliggöra och kämpa för lesbiskhet är välkomna!

@dykemarchstockholm

Facebook